En egen trykkpresse/A Printingpress Of Ones Own

artistbook

samarbeid med Ane Thon Knutsen

2017

I 2017 samarbeidet jeg og Ane, som  er boktrykker, min søster og PhD i grafisk design fra KhiO, om et bokprosjekt med tittel A Printing Press Of Ones Own/ En egen trykkpresse i 2017. Boka ble med trykket med blysats i letterpress, i Ane egne trykkeri, med essay av Ane og linosnitt av meg og tilslutt innbundet for hånd. Essayet diskuterer kombinasjonen kunstner og kvinnerollen/morsrollen og refererer til Virginia Woolfs A Room Of Ones Own.

Virginia Woolf satt de tidlige bøkene sine selv, med bly. Altså; hun stablet en og en bokstav på trykkeriet. Trykkeriet og forlaget ble eid og drevet av Woolf og hennes mann. Bøkene ble illustrert av Virginia Woolfs søster, billedkunstneren Vanessa Bell. Dermed ble samarbeidet mellom Bell og Woolf en inspirasjonskilde for vårt samarbeid.

Tekst, trykk og innbinding: Ane Thon Knutsen, linosnitt: Ylve Thon.

Håndbundet artistbook, hardcover, på norsk, i et opplag på 25

A Printing Press Of Ones Own, artistbook, engelsk versjon. Softcover, håndbundet i et opplag på 100 eks.

Bilder fra Anes verksted under prosessen med En egen trykkpresse