6 exlibris for prosjektet Books Discovered Once Again, et samarbeid mellom Stiftelsen Arkivet i Kristiansand og Nasjonalbiblioteket i Tsjekkia i Praha.

Exlibrisene under er laget for familie og venner og på bestilling.

Ønsker du et eget personlig exlibris, ta kontakt på mail=)