6 Exlibris, 5 portretter og ett kart, tegnet for Stiftelsen Arkivet i Kristiansand, januar 2017.

Arbeidene ble brukt som undervisningsmateriale for prosjektet Books Discovered Once Again, et samarbeid mellom Stiftelsen Arkivet i Kristiansand og Nasjonalbiblioteket i Tsjekkia i Praha.

 

Portrett av Lucy Dawidowicz

Portrett av Igntaz Petschek

Portrett av Reidunn Johnsen

Portrett av Rosa Manus

Portrett av Eugen Nielsen

Kart over de beslaglagte bøkenes reise gjennom Europa under 2 verdenskrig